Naručite FLP Proizvode

Postanite FLP Saradnik

O Kompaniji FLP Forever Living Products

Kompanija Forever Living Products

Prava Aloe Vera i kako je pronaĆi

 

Filozofija Aloemiracle vebsajta je da postoje četiri stuba zdravog života: zdravo telo, zdrav duh, zdrava porodica i zdrave finansije. Kao temelj za sva četiri stuba može poslužiti stabilna i uspešna FLP kompanija, koja uz vrhunske proizvode svakome nudi i izvanrednu poslovnu priliku.

Prava Aloe Vera, je samo ona koja u boci konzumnog proizvoda sadrži čisti, pravilno stabilizovani Aloe Vera gel u prirodnom obliku i sastavu, koji po kvalitetu i delotvornosti ne odstupa od svežeg gela.

Već 27 godina vrhunski kvalitet Aloja vera prizvoda obezbeđuje kompanija Forever Living Products (FLP). Kvaliet FLP proizvoda garantuju: Pravilan prirodni postupak stabilizacije gela, najsavremenija tehnologija prerade i rigorozna kontrola svake faze - od uzgoja biljke na sopstvenim planatažama, preko stabilizacije, prerade, transporta i distribucije do krajnjeg potrošača. Zbog toga se proizvodi FLP-a ne mogu nabaviti u "health storu".

FLP ima sopstvene plantaže Aloje vere i najsavremeniji tehnološki postupak prerade. Mehanički odstranjuje koru lista u kojoj se nalaze nepoželjne supstance. Koristi iskljucivo unutarnji sadrzaj lista (gel) u kome je skladište svih hranljivih i lekovitih materija. Postrojenja za stabilizaciju su u neposrednoj blizini plantaža. Prirodna stabilizacija se vrši hladnim postupkom i prirodnim ekstraktima, za čega najveću zaslugu ima Bill Coats. Osnova svih FLP proizvoda je čisti, prirodni Aloja vera gel.

Proizvodi FLP-a su vrhuskog kvaliteta, pod najstrožom kontrolom u svim fazama proizvodnje, od uzgoja biljke do potrošača. Svi FLP proizvodi s pravom nose pečat kvalieta IASC (Međunarodnog Naučnog Saveta za Aloju). Tako dobijeni Aloja vera gel, zadržava sve prirodne hranljive lekovite osobine, kao i konzistenciju, ukus, miris i boju svežeg gela.

Povratak na vrh strane

 

Napomena: Aloemiracle.ca vebsajt ima isključivo informativnu namenu. Ne treba ga koristiti kao zamenu za kontakt sa vašim lekarem, niti zamenu za oficijelan medicinski tretman.